logo
reklam

YAŞLILAR HAKLARINI TALEP EDİYOR

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü: Yaşlı ve Emekli Hakları Gaspına Son Verilsin!Bugün, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde, Türkiye’de son resmi rakamlara göre nüfusun 8 milyon 245 bin 124’ünü oluşturan yaşlıların en temel hak ve özgürlükleri tanınmıyor. GENEL | 1.10.2022 05:13:11 | 47 İzlenme | 0 Yorum YAŞLILAR HAKLARINI TALEP EDİYOR
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü: Yaşlı ve Emekli Hakları Gaspına Son Verilsin!
Bugün, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde, Türkiye’de son resmi rakamlara göre nüfusun 8 milyon 245 bin 124’ünü oluşturan yaşlıların en temel hak ve özgürlükleri tanınmıyor. Devlet, yaşlıların hak ve özgürlüklerine ilişkin sorumluluk almaktan kaçıyor; yoksulluk, açlık, ayrımcılık ve pek çok sorun yaşlı nüfus için olağan hale getiriliyor. 
 
Ekonomik yaşamdan dışarı itilen, sosyal ilişkileri kısıtlanan, sağlık ve ulaşım gibi en temel hizmetlere erişimde güçlük çeken yaşlı nüfus göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal politikaların yetersiz, eksik ve yanlı olduğunu ortaya koyuyor.  Yaşamın evrelerinden biri olan ve doğal bir sürece işaret eden yaşlılık, devletin sorumluluk almaktan kaçındığı ölçüde toplumda da yaş ayrımcılığına neden oluyor. 
 
Yapılması gereken yaşlıların kendileri hakkında karar almalarını sağlayacak sosyal politikaları yaşama geçirmektir:
Yaşlıları bütçede bir gider kalemi olarak gören anlayışın yerini yaşlıların da karar mekanizmalarında merkezde tutulduğu; sağlık ve iyi hal durumlarının ilerletilmesini, uygun çevre ve konut hakkının sağlanmasını, toplumsal yaşamın her alanında temsil edilmelerinin sağlanmasını amaç edinen sosyal politika anlayışına bırakması gerekmektedir. Elbette bu anlayışın hâkim kılınması baskıcı ve otoriter bir rejim altın da mümkün değildir. Nasıl ki bugün işçiler kendileri hakkında alınan kararlarda, nasıl ki bugün öğrenciler kendilerini geleceğe taşıması beklenen eğitim sisteminde söz sahibi kılınmıyorlarsa yaşlılar da temeli halkı yoksullaştırmaya, sömürüye ve ayrımcılığa dayanan bu sistemde söz sahibi kılınmamaktadır.
 
 
DİSK Emekli-Sen yaşlılıkta insan onuruna yakışır bir yaşam için mücadele etmektedir.
DİSK Emekli-Sen,
• Yaşlıların ekonomik olarak yaşam standartlarının iyileştirilmesi, adil ve yaşanabilir ekonomik koşulların tüm yaşlılar için sağlanması
• Nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetinin, evde bakım hizmetlerinin tüm yaşlılar için etkin biçimde sağlanması
• Yaşanabilir çevre ve konut sorununun çözülmesi
• Kültürel ve sosyal yaşama katılmalarının sağlanması adına gerekli altyapı çalışmalarının yapılması için yaşlıların sesi olmaya devam ediyor.
 
 
DİSK Emekli-Sen biliyor ki Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan yaşlılar, Türkiye’nin içinden geçtiği kriz dönemlerinin tanıkları; Türkiye direniş tarihinin ise yazarlardır. Yaşlılar, yaşam boyu deneyimlerinden hareketle aydınlık yarınlar için bugün de mücadele etmeye devam etmektedir. Bilinmelidir ki bu mücadele en başta tüm kurul ve kurumlarıyla yerleşmiş, ileri demokrasi koşullarında bir yönetim anlayışı; barış içinde bir yaşam mücadelesidir.
0Oy ver 7
0Oy ver 6
0Oy ver 5
0Oy ver 4
0Oy ver 3
0Oy ver 2
0Oy ver 1
Yükleniyor..